Písomná otázka E-009135/11 Marietje Schaake (ALDE) Komisii. Zastrašovanie osôb sýrskeho pôvodu v EÚ