Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie C-206/03 (wniosek High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Commissioners of Customs & Excise przeciwko SmithKline Beecham plc (Art. 104 § 3 regulaminu — Wspólna Taryfa Celna — Pozycje taryfowe — Plastry z nikotyną — Znaczenie prawne opinii dotyczącej klasyfikacji Światowej Organizacji Celnej)