Euroopa Kohtu (esimene koda) 19. jaanuari 2005. aasta määrus kohtuasjas C-206/03 (High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division'i eelotsusetaotlus): Commissioners of Customs & Excise versus SmithKline Beecham plc (Kohtu kodukorra artikli 104 lõige 3 — Ühine tollitariifistik — Tariifirubriigid — Nikotiiniplaastrid — Maailma Tolliorganisatsiooni poolt esitatud klassifitseerimist puudutava arvamuse õigusjõud)