Domstolens kendelse (Første Afdeling) af 19. januar 2005 i sag C-206/03, Commissioners of Customs & Excise mod SmithKline Beecham plc (anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt af High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3 — fælles toldtarif — toldpositioner — nikotinplastre — retlig gyldighed af en tariferingsudtalelse fra Verdenstoldorganisationen)