Usnesení Soudního dvora (prvního senátu) 19. ledna 2005 ve věci C-206/03 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division): Commissioners of Customs & Excise proti SmithKline Beecham plc (Článek 104 odst. 3 jednacího řádu — Společný celní sazebník — Položky sazebního zařazení zboží — Nikotinové náplasti — Právní hodnota stanoviska Světové celní organizace k zařazení)