Nariadenie Komisie (EHS) č. 1579/74 z 24. júna 1974 o postupe pre výpočet dovozného poplatku za výrobky vyrábané z obilnín a z ryže a pre stanovenie tohto poplatku vopred za tieto výrobky a za miešané krmivá vyrábané z obilnín