Skriftlig forespørgsel P-1506/07 af Ana Mato Adrover (PPE-DE) til Kommissionen. Undersøgelse om vold i hjemmet