Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9464 — OMERS/Altice/Allianz/SFR FTTH) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)