Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9464 – OMERS/Altice/Allianz/SFR FTTH) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP.)