Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9464 – OMERS/Altice/Allianz/SFR FTTH) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP.)