Zadeva T-46/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2020 – Grčija/Komisija (EKJS in EKSRP – Odhodki, izključeni iz financiranja – Shema pomoči na površino – Pojem „trajno travinje“ – Člen 4(1)(h) Uredbe (EU) št. 1307/2013 – Integriran administrativni in kontrolni sistem – Ključne kontrole – Uredba št. 1306/2013 – Obveznost obrazložitve)