Asia T-46/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2020 – Kreikka v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto – Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot – Pinta-alatukijärjestelmä – Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 4 artiklan 1 kohdan h alakohta – Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – Olennainen valvonta – Asetus N:o 1306/2013 – Perusteluvelvollisuus)