Oikaistaan euron kurssi (EYVL C 282, 5. lokakuuta 1999)