A Bizottság (EU) 2020/500 végrehajtási rendelete (2020. április 6.) a részben zsírtalanított aztékzsályamagpor (Salvia hispanica-por) (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)