/* */

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1369 оd 7. kolovoza 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 1031/2014 o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća