P7_TA(2014)0263 A tagállami felügyeleti hálózat részét képező számítógépes adatbázisok ***I Az Európai Parlament 2014. április 2-i jogalkotási állásfoglalása a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a tagállami felügyeleti hálózat részét képező számítógépes adatbázisok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD)) P7_TC1-COD(2011)0228 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 2-án került elfogadásra a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a tagállami felügyeleti hálózat részét képező számítógépes adatbázisok tekintetében történő módosításáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel