Komisijas Regula (ES) Nr. 747/2010 ( 2010. gada 18. augusts ) par importa licenču izdošanu atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti 2010. gada augusta pirmajās septiņās dienās, saskaņā ar tarifu kvotu augstākā labuma liellopu gaļai, kuru pārvalda ar Regulu (EK) Nr. 620/2009