2010 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 747/2010 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2010 m. rugpjūčio mėnesio dienas, atsižvelgiant į pagal Reglamentą (EB) Nr. 620/2009 administruojamą aukštos kokybės jautienos tarifinę kvotą