Komission asetus (EU) N:o 747/2010, annettu 18 päivänä elokuuta 2010 , asetuksella (EY) N:o 620/2009 hallinnoitavassa korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiössä elokuun 2010 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten myöntämisestä