Регламент (ЕC) № 747/2010 на Комисията от 18 август 2010 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец август 2010 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009