Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1192 tal-11 ta’ Awwissu 2020 li jistabbilixxi d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali, applikabbli mit-12 ta’ Awwissu 2020