Euroopa Kohtu ja Üldkohtu lahendite kogumik. II osa, Üldkohus. 2010-9/10(A)