Zoznam organizácií a laboratórií, ktoré majú povolenie tretích krajín vyhotovovať sprievodné dokumenty, ktoré musia byť vystavené pre každú zásielku vína dovážanú do Spoločenstva [článok 29 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2001]