2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija (ES) 2020/1842 su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį