Euroopan parlamentin päätöslauselma (EU) 2020/1842, annettu 14 päivänä toukokuuta 2020, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018