Asia C-612/12 P: Valitus, jonka Ballast Nedam NV on tehnyt 21.12.2012 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-361/06, Ballast Nedam v. komissio, 27.9.2012 antamasta tuomiosta