Vec C-364/20 P: Odvolanie podané 4. augusta 2020: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA a Cassandra Holding Company SIA proti uzneseniu Všeobecného súdu (desiata komora) zo 14. mája 2020 vo veci T-282/18, Bernis a iní/SRB