Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1