C-213/18. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. november 7-i ítélete (a Tribunale ordinario di Roma [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Adriano Guaitoli és társai kontra easyJet Airline Co. Ltd (Előzetes döntéshozatal – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a polgári és kereskedelmi ügyekben – 1215/2012/EU rendelet – A 7. cikk (1) bekezdésének a) pontja – Szerződéses jogviszonyokban joghatósággal rendelkező bíróság – A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy jelentős késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályai – 261/2004/EK rendelet – 5., 7., 9. és 12. cikk – Montreali Egyezmény – Hatáskör – 19. és 33. cikk – A járatok törléséből és késéséből eredő kárral kapcsolatos kártalanítási és az e kár megtérítése iránti kérelem)