predmet C-213/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 7. studenoga 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale ordinario di Roma - Italija) – Adriano Guaitoli i dr. protiv easyJet Airline Co. Ltd (Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Sudska nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba (EU) br. 1215/2012 – Članak 7. stavak 1. točka (a) – Sud nadležan u stvarima povezanima s ugovorima – Opća pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta – Uredba (EZ) br. 261/2004 – Članci 5., 7., 9. i 12. – Montrealska konvencija – Nadležnost – Članci 19. i 33. – Zahtjev za odštetu i popravljanje štete zbog otkazivanja i kašnjenja letova)