TITJUR Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 1 februari 2001. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Franse Republiek. # Niet-nakoming - Communautaire regeling voor instandhouding en beheer van visbestanden - Controle op visserijactiviteiten en aanverwante activiteiten - Inspectie van vissersvaartuigen en controle op aanvoer (artikel 5, lid 2, van verordening (EEG) nr. 170/83 en artikel 1, lid 1, van verordening (EEG) nr. 2241/87) - Voorlopig verbod van visserijactiviteiten (artikel 11, lid 2, van verordening nr. 2241/87) - Strafrechtelijke of administratieve stappen tegen overtreders van communautaire regeling voor instandhouding en controle (artikel 5, lid 2, van verordening nr. 170/83 en artikel 1, lid 2, van verordening nr. 2241/87). # Zaak C-333/99. Commissie/Frankrijk