TITJUR Kurrer/Rada Návrhy generálneho advokáta - Trabucchi - 5. februára 1976. # Dietrich Kurrer proti Rade Európskych spoločenstiev. # Vec 101-74.