Nariadenie Komisie (EHS) č. 683/74 z 27. marca 1974, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1054/73 o podrobných pravidlách pomoci, vzťahujúce sa na chov húsenice priadky morušovej