TITJUR Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. mája 1977. # Margherita Macevicius, vydatá Hebrant proti Európskemu parlamentu. # Vec 31-76. Hebrant/Parlament