/* */

Písomná otázka E-9514/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisii. Záchrana koncesionárskych diaľničných spoločností v Španielsku