Nariadenie Komisie (EHS) č. 3303/82 z 9. decembra 1982, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1235/82 so zreteľom na určité koeficienty, ktoré sa uplatňujú pre mliečne výrobky zahrnuté v kombinovaných krmivách