Kohtuasi C-266/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. septembri 2015. aasta otsus (Audiencia Nacional’i eelotsusetaotlus – Hispaania) – Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) versus Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 2003/88/EÜ — Töötajate ohutuse ja tervise kaitse — Tööaja korraldus — Artikli 2 punkt 1 — Mõiste „tööaeg” — Töötajad, kellel ei ole kindlat või tavapärast töökohta — Töötajate elukohast esimese kliendi juurde ja viimase kliendi juurest töötajate elukohta liikumise aeg)