ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom (12198/2019 - C9-0000/2019 - 2019/0173(NLE)) Výbor pre rybárstvo Spravodajca: Nuno Melo