Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru ATALANTA/2/2009 z 21. apríla 2009 o prijatí príspevkov tretích štátov na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) (2009/356/SZBP)