Písomná otázka E-8858/10 Georgios Papanikolaou (PPE) Komisii. Dobrovoľná repatriácia prisťahovalcov