Rådets begrundelse: Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 10/2016 med henblik på vedtagelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen