Odůvodnění Rady: Postoj Rady (EU) č. 10/2016 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii