Изложение на мотивите на Съвета: Позиция (ЕС) № 10/2016 на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза