Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1768 af 23. oktober 2019 om ændring af bilag I til beslutning 2006/168/EF for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande, som er godkendt med hensyn til indførsel til Den Europæiske Union af kvægembryoner (meddelt under nummer C(2019) 7636) (EØS-relevant tekst)