Nariadenie Komisie (EÚ) č. 915/2012 z  28. septembra 2012 , ktorým sa stanovuje zákaz lovu sardely európskej v podoblastiach IX a X, ako aj vo vodách EÚ divízie CECAF 34.1.1 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska