Kohtuasi F-112/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 16. juuli 2015. aasta otsus – EJ versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Personalieeskirjade reform — Määrus nr 1023/2013 — Ametikoha liigid — Üleminekueeskirjad ametikoha liigi määramiseks — Personalieeskirjade XIII lisa artikli 30 lõige 2 — Komisjoni õigustalituse palgaastme AD 13 jurist-administraatorid — „Õigusnõunike” ja „õigustalituse töötajate” olukord — Palgaastmele AD 13 edutamise eeskirjad 2004. aasta personalieeskirjade kohaselt — Edutamine personalieeskirjade artikli 45 alusel — Ametisse nimetamine personalieeskirjade artikli 29 lõike 1 alusel — Ametikoha liikide „nõunik või samaväärne” ja „ülemineku- administraator” määramine — Isikut kahjustav meede — Mõiste „suur vastutus” — Mõiste „erikohustused” — Võrdne kohtlemine — Palgaastmele AD 14 edutamise võimalus — Õiguspärane ootus — Õiguskindluse põhimõte)