Sag C-503/16: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 14. september 2017 — Luís Isidro Delgado Mendes mod Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal da Relação de Évora — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer — direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 90/232/EØF og 2009/103/EØF — tyveri af bil — færdselsulykke — person- og tingsskade lidt af den forsikrede bilejer som fodgænger — civilretligt ansvar — erstatning — dækket af lovpligtig forsikring — klausuler om ansvarsfraskrivelse — national lovgivning, der udelukker den forsikrede bilejer fra erstatning i henhold til forsikringen — forenelighed med direktiverne — begrebet »skadelidt tredjemand«)