Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9402 – Patrizia/KGAL/HIH/CVV/KW/RW/Control.IT) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)