Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2156 av den 7 november 2017 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Kiełbasa piaszczańska” [SGB])$