Írásbeli kérdés E-008461/11 Keith Taylor (Verts/ALE) a Bizottság számára. Mezőgazdasági termékek promóciója